Bivši minister Vizjak o kanalu C0: “Prirejeno in izsiljeno”

Nekdanji minister za okolje Andrej Vizjak je prestal zaslišanje pred preiskovalno komisijo Državnega zbora (DZ) glede nepravilnosti pri gradnji kanala C0 v Ljubljani. Komisijo vodi Anja Bah Žibert. Vizjak je izpostavil več resnih očitkov, vključno s tem, da bi bila nujna presoja vplivov na okolje, drobljenje projekta pa da izrecno prepovedujejo evropske direktive.

Kanal C0 je, kot je pojasnil Vizjak, del širšega projekta urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje. V projekt sta vključeni tudi občini Medvode in Vodice, Slovenija pa je za projekt prejela tudi evropska sredstva. Podlaga za pridobitev evropskih sredstev je bila študija iz leta 2016, v kateri so analizirali več različic, ne le različice, ki vključuje kanal C0. “Zanimivo, da je bila na koncu izbrana različica, imenovana centralizirano čiščenje, investicijsko gledano najdražja. Druge variante so bile investicijsko gledano vse cenejše, pri čemer govorimo o razponu okoli 10 milijonov evrov,” je izpostavil Vizjak.

Različica s kanalom C0 je bila po njegovih pojasnilih ekonomsko najbolj sprejemljiva, saj gre le za eno čistilno napravo, centralno čistilno napravo Ljubljana. Druge različice so vključevale gradnjo čistilnih naprav bližje kanalizacijskim sistemom oziroma virom onesnaževanja, vendar so bile zaradi upravljanja in vzdrževanja prepoznane kot ekonomsko manj ugodne. “Menim, da je bilo to malo prirejeno in izsiljeno, da je prišlo na nek način do odvisnosti občin Medvode in Vodice do tega, da bodo očistile svojo odpadno vodo na centralni čistilni napravi Ljubljana,” je dodal Vizjak.

‘Ni bilo nobenih okoljskih kriterijev’

Kriteriji za izbor različice so bili po Vizjakovih besedah zgolj ekonomski. “Ni bilo nobenih okoljskih kriterijev in to je zelo slabo. Ne govorim na pamet, kar zdaj tukaj govorim, to je pokazala notranja revizija, ki je bila opravljena na mojo zahtevo leta 2021,” je pojasnil. Kot nekdanji okoljski minister meni, da je najpomembnejša kršitev to, da okoljski vidiki pri projektu sploh niso bili upoštevani niti presojani.

Vizjak je prav tako opozoril na razbitje projekta na več podprojektov, kar je v nasprotju z evropsko in slovensko zakonodajo. “Prepovedano je projekte razbijati na manjše projekte zato, da niso kot celota deležni presoje vplivov na okolje oziroma kumulativnih vplivov celotnega projekta. To je izrecno prepovedano s strani direktiv evropske komisije,” je bil jasen.

Nekdanji minister je izrazil začudenje tudi nad ravnanjem agencije za okolje (ARSO) in Zavoda za varstvo narave. Po njegovih besedah je ARSO nasedel argumentom, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. “To je za mene nepojmljivo, kajti v drugih primerih je ravnal bistveno bolj rigorozno,” je dejal. Izpostavil je še, da kanal C0 poteka čez območje Nature 2000, kjer zakon izrecno določa potrebo po presoji vplivov na okolje. “Jaz mislim, da bi bilo treba vprašati tudi odgovorne na Zavodu za varstvo narave, ki pri številnih projektih, ki so bistveno manj problematični z vidika narave, dlakocepijo, da glava boli, tu so pa spustili zadevo skozi, brez da bi se s tem resno ukvarjali,” je zaključil Vizjak.

[Vir: Nova24TV]; Porta24; Foto: DZ/Matija Sušnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja