Bo vlada kratkotrajno oddajanje stanovanj omejila na največ 30 dni letno?

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pod vodstvom ministra Matjaža Hana, predstavlja osnutek novega zakona o gostinstvu. Ta predlog zakona ima za cilj zmanjšati birokracijo in hkrati uravnotežiti lokalne turistične zmogljivosti z omejitvijo kratkotrajnega oddajanja stanovanj na največ 30 dni letno.

“Gostinstvo je eden od temeljev turizma in zaradi gostinstva tudi beležimo tako dobre rezultate v turizmu,” je poudaril minister Han na novinarski konferenci v Ljubljani. Pojasnil je, da sicer novi zakon ne prepoveduje kratkotrajnega oddajanja, ampak želi zmanjšati “nesporno škodljive družbene učinke te dejavnosti.”

Osnutek zakona omogoča občinam, da omejitev 30 dni omilijo, če na njihovem področju ne prihaja do neravnovesij, primanjkuje tovrstne ponudbe in je to skladno s turističnimi cilji občine. Minister je opozoril na regionalne razlike v turistični obremenitvi, kjer Ljubljana, Bled in Piran doživljajo drugačne težave kot Slovenj Gradec, Kočevje ali Radeči.

Državni sekretar Matevž Frangež je izpostavil, da se je ponudba kratkotrajnega oddajanja stanovanj od leta 2015 povečala petkrat, pri čemer je 48 odstotkov celotne ponudbe koncentriranih v petih občinah. Poudaril je vpliv, ki ga imajo spletne platforme kot so Airbnb in Booking na trg stanovanj, saj izvzemajo pomemben del stanovanj iz trga in jih namenjajo turističnemu trgu.

Novi zakon bo omogočal oddajanje stanovanj brez časovne omejitve, če se spremeni njihova namembnost v gostinski nastanitveni obrat, pri čemer se uvaja kategorija apartmajev. V eno- in dvostanovanjskih hišah bo lahko največ 15 ležišč, v večstanovanjskih stavbah pa šest, kar bo omogočilo tudi upoštevanje vpliva na sosede in druge etažne lastnike.

Nesporno je, da je tovrsten poslovni model, ki so ga omogočile platforme, kot so Airbnb, Booking in ostale, pomemben del stanovanj izvzela s trga stanovanj in ga namenila turističnemu trgu.

Matevž Frangež

Nova zakonodaja za kratkotrajno oddajanje stanovanj zahteva manjše soglasje etažnih lastnikov

V sklopu novega predloga zakona o gostinstvu se uvaja pomembna sprememba v sistemskem urejanju kratkotrajnega oddajanja stanovanj v večstanovanjskih objektih. Za opravljanje te dejavnosti bo sedaj potrebno pridobiti 75-odstotno soglasje etažnih lastnikov, vključno s soglasjem vseh lastnikov mejnih stanovanj, je pojasnil državni sekretar Matevž Frangež.

“Obvezna bo predhodna pridobitev soglasja občine, ki bo pravzaprav konstitutivni element za vpis v register,” je dodal Frangež. Dodal je, da bo soglasje veljalo tri leta od dneva pridobitve in bo vključevalo dovoljeno število dni oddaje v koledarskem letu, ki ga lahko posebej določi tudi posamezna občina.

Obvezna bo predhodna pridobitev soglasja občine, ki bo pravzaprav konstitutivni element za vpis v register, temu pa bo treba priložiti uporabno dovoljenje, pisno soglasje solastnikov, soglasje etažnih lastnikov. Soglasje bo veljalo tri leta od dneva pridobitve soglasja etažnih lastnikov, vsebovalo pa bo tudi dovoljeno število dni oddaje v koledarskem letu glede na zakon oziroma splošni akt občine, če bo občina definirala drugačen rok.

Matevž Frangež

Poleg tega zakon predstavlja odpravo obvezne prijave rednega obratovalnega časa za gostinske obrate, s čimer se uvaja večja fleksibilnost v poslovanju. Generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin je poudarila, da novi zakon uvaja tudi nove vrste nastanitvenih obratov, kot so apartmaji, šotorišča, postajališča za bivalna vozila, glamping in nadstandardni nastanitveni obrati v naravi, pri čemer so posodobljeni tehnični pogoji in pogoji glede storitev.

Z željo, da bi, kolikor pač lahko, debirokratizirali posamične postopke, zdaj pravzaprav odstopamo od tega, da bo potrebna vsakokratna prijava delovnega časa in uvajamo možnost fleksibilnejše poslovanje skozi ta model.

Dubravka Kalin

Predlog zakona prinaša tudi možnost, da občina s splošnim aktom utemeljeno podaljša čas obratovanja gostinskih obratov izven stanovanjskih območij, s tem pa se prilagaja lokalnim potrebam. Dubravka Kalin je navedla, da je časovni razpon obratovanja predviden med 6. uro in 2. uro naslednjega dne izven stanovanjskih območij, v stanovanjskih območjih pa med 6. in 22. uro.

Ker pa se zavedamo, da ima vsaka občina različne potrebe, omogočamo, da občina s splošnim aktom utemeljeno na določenem območju podaljša možnosti rednega obratovanja, vendar ne dlje od osnovnega, se pravi od 6. do 2. ure naslednjega dne.

Dubravka Kalin

Blejski župan Anton Mežan je pozdravil pripravo zakona in izpostavil, da osnutek zakona predstavlja “dobro testo za gnetenje”. Poudaril je pomen sodelovanja občin pri oblikovanju zakona in izrazil upanje, da bo zakon prinesel pozitivne učinke za sobivanje turizma in lokalnih skupnosti.

Zakon bo po javni obravnavi poslan v medresorsko usklajevanje. Minister Han pravi, da računajo, da bi ga DZ lahko sprejel do konca leta.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Žan Kolman

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja