Veste? Brezplačne vozovnice za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske evropske kartice in vojne veterane v medkrajevnem javnem potniškem prometu

Upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani se lahko na podlagi Zakona o prevozih v cestnem  prometu (Ur. l. RS, št. 109/21, 181/21, 54/22-ZUJO, 56/22 in 48/23), sklep št. 379-73/2023-2570-10 z dne 6. 6. 2023) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

 Kako do brezplačne IJPP vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne IJPP vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena tej povezavi ali na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
    • osebni dokument,
    • izkaznico vojnega veterana oziroma
    • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Plačilo stroška obdelave izdaje IJPP vozovnice je 3 evre.

 Kje lahko oddate vlogo?

Vlogo za pridobitev omenjene IJPP vozovnice je možno vložiti izključno na prodajnih mestih izvajalcev storitev javnega potniškega prometa – torej tudi na vseh večjih železniških ali avtobusnih postajah.

Seznam železniških postaj, kjer je mogoč nakup vozovnic IJPP najdete na tej povezavi.

Potovanja z vlaki višje vrste

Za potovanje z vlakom višje vrste mora potnik plačati dodatek za uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS). V vlaku je doplačilo mogoče le z gotovino ali VALÚ.

Imenska vozovnica in osebni dokument

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Potovanja skupine

V izogib neljubim dogodkom in nezadovoljstvu potnikov, da bi zaradi premajhne kapacitete vlaka potniki ostajali na peronih, smo vzpostavili sistem najave večjih skupin individualnih potnikov.

Stroški rezervacije se zaračunajo skladno s cenikom glede na kompleksnost storitve (1 EUR oz. 1,5 EUR na osebo).

Imenska vozovnica in osebni dokument

Potnik, ki uporablja imensko vozovnico se mora na zahtevo osebja za spremljavo vlaka ali kontrolorja na vlaku izkazati z osebnim dokumentom s fotografijo.

Potovanja skupine

V izogib neljubim dogodkom in nezadovoljstvu potnikov, da bi zaradi premajhne kapacitete vlaka potniki ostajali na peronih, smo vzpostavili sistem najave večjih skupin individualnih potnikov.

Stroški rezervacije se zaračunajo skladno s cenikom glede na kompleksnost storitve (1 EUR oz. 1,5 EUR na osebo).

Pred potovanjem skupine je potrebno potovanje skupine brezplačnim vozovnicam navkljub napovedati.

ByA.K.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja