Domovi za starejše: Kaj so in kaj nudijo?

Domovi za starejše so ključni ponudniki storitve institucionalnega varstva, ki zajema različne oblike pomoči v okviru zavodov, drugih družin ali organiziranih oblik, s ciljem dopolnjevanja in nadomeščanja funkcij, ki jih starejši ne morejo več opravljati v svojih domovih ali lastnih družinah. Ta storitev vključuje bivanje, varstvo, organizirano prehrano ter zagotavljanje zdravstvene oskrbe.

Bivanje, varstvo in organizirana prehrana

Ena od ključnih komponent institucionalnega varstva je zagotavljanje primernega bivanja in varstva za starejše občane. To vključuje skrb za njihovo varnost, udobje in dobro počutje. Poleg tega se oskrbuje tudi z organizirano prehrano, da se zagotovi ustrezna prehranska oskrba.

Zdravstveno varstvo in pomoč posamezniku na domu

Storitev institucionalnega varstva prav tako zajema zagotavljanje zdravstvene oskrbe v skladu s predpisi s področja zdravstvenega varstva. Poleg tega se izvaja tudi pomoč posamezniku in družini na domu. Ta pomoč vključuje pripravo okolja, družine in posameznikov na proces staranja ter spoprijemanje z njegovimi izzivi.

Osnovna oskrba in socialna oskrba

Osnovna oskrba vključuje storitve, kot so bivanje, organiziranje prehrane, tehnična oskrba in prevoz. Socialna oskrba pa zajema strokovno vodenje, ki je namenjeno izvajanju dejavnosti socialne preventive, terapije in upravljanja upravičencev. Vključuje tudi izvajanje nalog varstva, posebnih oblik varstva, vzgoje in priprave na življenje ter nalog vodenja.

Posebne oblike varstva

Posebne oblike varstva so usmerjene v ohranjanje in razvoj samostojnosti, razvoj socialnih odnosov, delovno okupacijo, korekcijo in terapijo motenj, aktivno preživljanje prostega časa ter reševanje osebnih in socialnih stisk.

Oskrbovano stanovanje

Storitev institucionalnega varstva je na voljo tudi v oskrbovanih stanovanjih, ki omogočajo starejšim neodvisnost in hkrati zagotavljajo potrebno oskrbo.

Plačljivost in oprostitev plačila

Storitev institucionalnega varstva je plačljiva. V primeru, da uporabnik ne zmore plačati storitve glede na svojo plačilno sposobnost, se lahko po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev odloči o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva. Postopki sprejema, premestitve in odpusta uporabnikov se izvajajo v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Domovi za starejše tako igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju celovitega institucionalnega varstva za starejše državljane, ki potrebujejo tovrstno podporo in oskrbo.

Sprejem v dom za starejše

Postopek za sprejem v zavod se začne s prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo, ki se vloži pri želenem zavodu. Vlogo za sprejem v domove za starejše je mogoče oddati na enem mestu tudi za več domov hkrati, vloge so enotne za vse domove, poleg klasičnih poti jih je mogoče oddati tudi prek elektronske pošte in prek spleta.

Na spletni strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) je na voljo:

  • pregled prošenj po posameznih območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalcih v javni mreži – za vsakega izvajalca je navedena kapaciteta, število prostih mest, pregled vseh prejetih prošenj in število aktivnih prošenj za takojšnji sprejem, 
  • pregled kapacitet in pokritost institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih. 

Preko spletne strani SSZS je mogoče prošnjo po elektronski poti tudi oddati, tako da se izpolni predpisan obrazec in v elektronski obliki priloži zahtevana dokumentacija. Informacijsko podprt postopek sprejema omogoča bodočemu stanovalcu tudi spremljanje oddane vloge in enotno evidentiranje vseh dogodkov glede vloge, kar zagotavlja nepristranskost obravnave vseh vlog.

Seznam domov za starejše

Povezava, klikni: Seznam domov za starejše

ByA.K.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja