Državni zbor sprejel novelo stanovanjskega zakona: Kaj prinaša?

Državni zbor je z 52 glasovi za in 26 proti sprejel novelo stanovanjskega zakona, ki prinaša pomembne spremembe za najemnike in lastnike denacionaliziranih stanovanj. Novela za obdobje desetih let ureja razmerja med temi skupinami, pri čemer določa, da bodo lahko v stanovanjih ostali le tisti najemniki, ki nimajo drugega ustreznega doma. Lastniki bodo med tem obdobjem lahko zaračunavali tržno najemnino, razliko med neprofitno in tržno najemnino pa bo krila država. Po letu 2034 se bo najemnina lahko oblikovala prosto.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob obravnavi poudaril, da spremembe uresničujejo lansko odločbo ustavnega sodišča, ki je vladi naložilo zagotavljanje ustreznega razmerja pravic in dolžnosti med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Najemnikov je okoli 550, povprečna starost pa je več kot 70 let, mnogi izmed njih bi se brez teh ukrepov znašli v izjemno zahtevnem položaju.

Ugodna posojila

Novela prav tako določa, da bo Stanovanjski sklad RS (SSRS) lokalnim stanovanjskim skladom, občinam in neprofitnim stanovanjskim organizacijam zagotavljal ugodna posojila za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj, brez omejitev, ki so bile prej vezane na namensko premoženje republiškega sklada. Vlada pričakuje, da bodo izboljšani pogoji kreditiranja znatno pospešili gradnjo tovrstnih stanovanj.

Po novem bo imel SSRS tričlansko upravo, medtem ko ima trenutno direktorja in nadzorni svet. Ustanovitelj, torej država, bo s sklepom določil, kateri član uprave bo predsednik. Trenutni direktor sklada Črtomir Remec bo do konca mandata nadaljeval delo kot član uprave in do imenovanja vsaj še enega člana uprave naloge opravljal kot enočlanska uprava.

Minister Maljevac je poudaril, da želijo s spremembo izboljšati vodenje in izvajanje novih zahtevnih nalog sklada, ki bo od prihodnjega leta upravljal s 100 milijoni evrov iz državnega proračuna za zagon nove stanovanjske politike.

Medtem ko je koalicija izrazila podporo predlaganim rešitvam, je bila opozicija kritična. Menili so, da se krije razlika do priznane tržne najemnine, ki je administrativno določena, ne pa do dejanske tržne najemnine. Prav tako so izrazili pomisleke glede širjenja uprave SSRS, kar naj bi po njihovem mnenju omogočalo imenovanje članov uprave iz vrst koalicijskih partneric. DZ dopolnila SDS, ki bi črtalo spremembe glede uprave iz zakonskega besedila ni sprejel.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja