KPK bo pod lupo vzela premierjevo podjetje Star Solar

Po razkritju, da je predsednik vlade Robert Golob postal lastnik podjetja Star Solar v okviru ločitvenega postopka, je Protikorupcijska komisija prejela prijavo in začela preiskavo podjetniškega projekta s štirimi elektrarnami. Podjetje Star Solar je registrirano za proizvodnjo elektrike, pri čemer družbo vodi Golobova hči Luna, pojavila pa so se tudi vprašanja o morebitnem konfliktu interesov. V letu 2022 je podjetje doseglo skoraj 100 tisoč evrov dobička, na računu ima 1,1 milijona evrov denarnih sredstev.

Po podatkih iz ERAR-ja je podjetje Star Solar med vladanjem aktualne vlade prejelo 230.000 evrov od državnega operaterja trga z električno energijo Borzen, skupaj pa več kot 2,1 milijona evrov v obdobju med letoma 2014 in 2023.

Iz Protikorupcijske komisije so sporočili, da bodo prijavo v zvezi z lastništvom v podjetju Star Solar obravnavali v predhodnem preizkusu in trenutno ne želijo komentirati zadeve. Prav tako so pojasnili, da zakon o integriteti in preprečevanju korupcije ne prepoveduje funkcionarjem lastništva v podjetjih, vendar pa poslovanje javnega sektorja s takšnimi podjetji predstavlja korupcijsko tveganje. Omenjeni zakon zato predvideva omejitve, ki se nanašajo na poslovanje z organi ali organizacijami javnega sektorja, v katerih funkcionar opravlja funkcijo. V primeru Roberta Goloba to pomeni omejitev poslovanja z Vlado republike Slovenije.

Pravnik Rajko Pirnat je za Radio Slovenija opozoril na zelo mejni primer. Gre namreč za podjetje predsednika vlade, ki ima vpliv na državna podjetja, med drugim tudi na Borzen, kjer je vlada del skupščine. Pirnat poudarja, da je nujno, da se javnost seznani s podrobnostmi, ki bi razblinile morebiten konflikt interesov, zlasti s objavo pogodbe o sodelovanju z Borzenom. V primeru splošne pogodbe, kot jo imajo vsi proizvajalci zelene elektrike, ne bi smelo biti težav.

Glede na formalnopravno vidik pa Pirnat poudarja, da je težko trditi, da je bila v tem primeru kršena protikorupcijska zakonodaja.

Premier Golob postal izključni lastnik podjetja Star Solar: Pojasnilo premierjevega kabineta

V izjavi za časopis Delo je premierjev kabinet pojasnil, da je predsednik vlade Robert Golob komisiji sporočil spremembo svojega premoženjskega stanja v povezavi z nedavno sporazumno razvezo zakonske zveze in s tem povezano delitvijo premoženja z njegovo nekdanjo ženo. Sprememba se nanaša na lastništvo nepremičnin in lastništvo podjetja. Golob je pri slednjem postal izključni lastnik podjetja Star Solar, ki je registrirano za “drugo proizvodnjo električne energije”.

Podjetje Star Solar je že od leta 2012 vključeno v podporno shemo za proizvajalce električne energije iz obnovljivih virov energije, ki jo je uvedla država v skladu z energetskim zakonom iz leta 2008. Pojasnili so, da podjetje Borzen izplačuje podpore za štiri proizvodne naprave na osnovi proizvedenih neto količin elektrike. Podporna shema pa se izvaja na podlagi javno objavljenega poziva, na katerega se lahko vključijo vsi zainteresirani proizvajalci ob izpolnitvi določenih pogojev.

Premierjev kabinet je poudaril, da ima podjetje Borzen javno pooblastilo za sklepanje pogodb o podporah, izplačevanju podpor ter za odkup električne energije v okviru izvajanja zagotovljenega odkupa kot ene od oblik podpor. Funkcijo izvajanja podporne sheme Borzen izvaja po načelu nediskriminacije in možnosti udeležbe vseh zainteresiranih proizvajalcev brez individualne obravnave.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja funkcionarje, sicer ne prepoveduje funkcionarjem lastništva v podjetjih

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja funkcionarje, sicer ne prepoveduje funkcionarjem lastništva v podjetjih. Vendar pa zaradi možnosti korupcijskega tveganja v poslovanju javnega sektorja s subjekti zasebnega prava zakon opredeljuje omejitve poslovanja. Omejitve veljajo za subjekte, v katerih so funkcionarji ali njihovi družinski člani udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali pa so neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Omejitve se nanašajo na poslovanje “z organom ali organizacijo javnega sektorja, v kateri funkcionar opravlja funkcijo”.

Premierjev kabinet je poudaril, da je spoštovanje zakonodaje ključnega pomena in da so upoštevali ustrezne zakonske določbe pri komuniciranju spremembe premoženjskega stanja premiera Goloba.

vir; Foto: Vlada RS X; Portal24

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja