Minister Han predstavil dosežke in načrte za krepitev slovenskega gospodarstva in športa

Minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, je ob zaključku drugega leta svojega mandata predstavil ključne aktivnosti, ki jih je njegovo ministrstvo izvedlo na področju gospodarstva, turizma in športa. Izpostavil je socialni dialog, pomoč gospodarstvu v krizah in neurjih, podporo nadaljnjemu razvoju, dvig konkurenčnosti ter utrjevanje položaja Slovenije kot privlačne destinacije za investicije.

Minister Han je poudaril pomen socialnega dialoga: “Na gospodarskem ministrstvu smo vzpostavili aktiven dialog tako s sindikati kot gospodarstvom. Sam sem bil v zadnjih dveh letih na več kot 350 obiskih na terenu. Ves čas sem med gospodarstveniki in delavci. Ene in druge slišimo, razumemo in skupaj tudi pripravljamo ukrepe. Zavedamo se namreč, da je dobro delujoče gospodarstvo osnova za dobrobit zaposlenih in njihovih družin ter da lahko delujejo tudi drugi sistemi države, kot so sociala, zdravstvo, šolstvo.”

Pomoč gospodarstvu v krizah in neurjih

Minister Han je izpostavil pomoč gospodarstvu v času različnih kriz, vključno z energetsko krizo, poplavami in vojno v Ukrajini. “Gospodarstvu smo v energetski krizi, poplavah in krizi zaradi vojne v Ukrajini namenili 718,6 milijona evrov nepovratnih in 341,7 milijona povratnih sredstev v okviru različnih ukrepov ministrstva, agencije SPIRIT, SID banke in SPS,” je pojasnil Han. Ministrstvo je že izdalo prvi sklop odločb za povračilo škode po poplavah avgusta lani, pri čemer je 32 prizadetih podjetij prejelo odobritev povračila škode v skupni višini 36.908.522,89 evra. Izplačana jim bodo sredstva v višini 24.731.186,55 evra, saj so 10 odstotkov vrednosti škode že prejela v obliki predplačil konec lanskega leta.

Razvoj, konkurenčnost in dodana vrednost

“Hkrati smo intenzivno nadaljevali z razvojem, dvigom konkurenčnosti in dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. S finančnimi spodbudami in povezovanjem tako doma kot v tujini podpiramo razvoj in preboj slovenskega gospodarstva in turizma,” je dejal Han. Ministrstvo je od junija 2022 do maja 2024 podprlo 1.269 razvojnih projektov podjetij v skupni vrednosti 590,21 milijona evrov. Poleg tega je ministrstvo zagnalo enega največjih investicijskih ciklov v slovenskem turizmu in lesnopredelovalni industriji.

Internacionalizacija slovenskega gospodarstva

Minister Han je izpostavil prizadevanja za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. “Zelo sem vesel, da Slovenija utrjuje svoj položaj na zemljevidu privlačnih držav za tuje investicije. Naj samo spomnim, da imata Novartis in Sandoz trenutno v Sloveniji za 990 milijonov evrov. Tukaj so tudi nove naložbe Yaskawe in Henkla. Krepimo pa tudi slovenski vesoljski sektor, ki predstavlja novo priložnost za visoko dodano vrednost, Slovenija pa bo kmalu postala tudi polnopravna članica Evropske vesoljske agencije.” V zadnjih dveh letih je ministrstvo skupaj z agencijo SPIRIT Slovenija podprlo 56 investicij v skupni vrednosti 372 milijonov evrov s subvencijami v višini 126,7 milijona evrov.

Evropska industrijska politika in zakonodaja

Han je izpostavil pomen evropske industrijske politike. “Naš cilj je jasen. Evropa ne sme postati muzej na prostem. Evropa in Slovenija morata ohraniti industrijo. Mi kot izvozna industrijska država pa moramo bistveno več denarja nameniti za inovacije, nove tehnologije ter pravičen zeleni prehod, ki bo gospodarstvu omogočal konkurenčne cene, prebivalstvu pa ohranil kupno moč,” je bil jasen Han. Ministrstvo je pripravilo in sprejelo 22 zakonov ter dva strateška dokumenta za vzpostavitev predvidljivega in spodbudnega poslovnega okolja.

Povečanje sredstev za slovenski šport

Na področju športa je ministrstvo zagotovilo največ sredstev doslej. “Lani smo jih povečali za več kot 20 odstotkov, letos pa še za dodatnih 9 odstotkov, na skupaj 45 milijonov evrov. Športu smo začeli vračati, kar nam športniki in šport dajejo že vsa desetletja,” je pojasnil Han.

Predvidene nadaljnje aktivnosti

Ministrstvo bo letos objavilo 42 ukrepov za razvoj podjetij, za katere ima na voljo 339,2 milijona evrov. Ukrepi bodo podpirali področja podpore podjetništvu, energetsko učinkovitost in razogljičenje industrije, raziskave, razvoj in inovacije, nadaljnjo internacionalizacijo gospodarstva, krožno gospodarstvo, lesno-predelovalno industrijo, rokodelstvo, turizem in šport.

Pripravlja se nov Akcijski načrt za konkurenčnost, s katerim želijo slovensko gospodarstvo razviti v inovativnega in trajnostnega. Cilj je doseči 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030, ukrepi pa se osredotočajo na nadgradnjo in dekarbonizacijo industrij, nove produkte in nove industrije s poudarkom na start-up ekosistemu ter večjo privlačnost Slovenije za inovacijske aktivnosti globalnih visokotehnoloških podjetij.

Prilagoditev zakonodaje

Ministrstvo intenzivno dela tudi na prilagoditvi zakonodaje za večjo produktivnost slovenskega gospodarstva, predvsem na spremembah Zakona o spodbujanju investicij in Zakona o podpornem okolju. Aktivnosti bodo usmerjene tudi v sprejem v polnopravno članstvo v Evropski vesoljski agenciji, podporo gospodarstvu in institucijam pri internacionalizaciji ter krepitev vesoljskega sektorja v skladu s Slovensko vesoljsko strategijo 2030.

Podpora lesni industriji

Na področju lesarstva bo ministrstvo sledilo ciljem Slovenske industrijske strategije in Izvedbenega dokumenta ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do leta 2030, s katerimi želijo povečati prihodke od prodaje v lesni industriji na 2,5 milijarde evrov letno.

Ministrstvo zaključuje pripravo novele Zakona o gospodarskih družbah, posodablja ureditev poročanja nefinančnih informacij ter načrtuje uvedbo ukrepov za spodbujanje večje konkurenčnosti slovenskega podjetniškega ekosistema. Pomembni zakonski akti vključujejo nov Zakon o Kobilarni Lipica, Zakon o gostinstvu ter spremembe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Ministrstvo je letos namenilo 45 milijonov evrov sredstev za šport in objavilo vse štiri načrtovane javne razpise. Podprli bodo dva pomembna projekta Evropskega socialnega sklada za povečanje telesne dejavnosti odraslih in večjo vključenost invalidov v šport.

Po ocenah mednarodnih organizacij se bo svetovno gospodarstvo letos okrepilo za 3,1 odstotka. Slovenija je leta 2023 dosegla nadpovprečno rast BDP glede na povprečje EU, v prvem četrtletju letošnjega leta pa se je BDP povečal za 2,1 odstotka glede na isto obdobje lani. Inflacija se je znižala, aprila pa se je izboljšala tudi gospodarska klima.

Portal24; Foto: Žan Kolman

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja