Nov sistem obračuna omrežnine za elektriko prestavljen na 1. oktober

Svet Agencije za energijo je na predlog vodstva sprejel odločitev, da se začetek uporabe novega sistema obračuna omrežnine za elektriko prestavi z 1. julija na 1. oktober 2024. To je že tretja prestavitev uvedbe novega sistema, ki je bila sprva načrtovana za 1. januar 2024, nato prestavljena na 1. marec in kasneje na 1. julij.

V agenciji so pojasnili, da so se za prestavitev odločili “da bi se izognili morebitnim napakam pri izdaji računov in za odpravo zadnjih težav”. Odločitev temelji na izčrpnem poročilu o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem.

Podpora gospodarstva in predlog ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je ob podpori gospodarstva predlagalo zamik začetka uporabe novega sistema obračunavanja za dve leti. Poudarili so, da se je energetika v zadnjih dveh letih soočila z velikimi spremembami pri virih in delovanju energetskih trgov v EU, zato bi bil zamik priložnost za prilagoditev metodologije novim razmeram.

Na ministrstvu so opozorili tudi na dodatne stroške za gospodarstvo in nujnost temeljitega testiranja novega sistema za zagotovitev gladkega prehoda. Argumentirali so, da trenutna metodologija ne zajema vseh novih realnosti energetskega sektorja.

Odločitve in analize agencije

Agencija za energijo je v zadnjih dveh mesecih prejemala različne pobude za spremembo metodologije in prestavitev novega obračuna. Pobude so bile večinoma interesno obarvane. Kljub temu je svet agencije ugotovil, da ni strokovnih razlogov za vsebinsko spremembo metodologije, zato tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine ostajajo enake.

Novi sistem predvideva več blokov, kjer se bodo tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo razlikovale glede na obremenitev omrežja. Najvišje bodo takrat, ko bo omrežje najbolj obremenjeno, in najnižje, ko bo najmanj obremenjeno. Novost bo tudi razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo, pri čemer se bo za presežno obračunavala omrežnina.

Opozorila dobaviteljev električne energije

Dobavitelji električne energije so agencijo opozorili na tveganja, ki lahko nastanejo pri izdajanju računov, saj še vedno niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak. Agencija je zato izvedla številne dodatne aktivnosti in vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta, kar je omogočilo obsežno analizo pripravljenosti informacijskih sistemov.

Analiza je pokazala, da razvoj informacijskih sistemov pri določenih dobaviteljih še ni v celoti končan, kar predstavlja tveganje za napake pri izdaji računov do enega odstotka vseh odjemalcev. “Da bi se morebitnim napakam pri izdaji računov izognili in za odpravo zadnjih težav, je vodstvo agencije svetu agencije predlagalo trimesečno prestavitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine,” so pojasnili v agenciji.

GZS: Trimesečni zamik uvedbe ni dovolj

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so pozdravili odločitev o prestavitvi, vendar menijo, da trimesečni zamik ni dovolj. Pred meseci so sami predlagali zamik, saj so na podlagi lastne analize ugotovili, da bi bile nekatere uporabniške skupine izpostavljene izrazitemu povišanju omrežnin, tudi več kot stoodstotnemu.

GZS od agencije pričakuje prilagoditev metodologije, saj trenutna razporeditev časovnih blokov podjetjem ne omogoča prilagajanja odjema. “Cilj reforme naj bi bil prilagajanje odjema ter optimizacija distribucijskega in elektroenergetskega sistema, kar pa je glede na trajanje posameznih časovnih blokov nemogoče,” so izpostavili.

Poudarili so, da reforma ne upošteva specifičnosti slovenskega gospodarskega in energetskega konteksta ter ne temelji na ekonomskih analizah. “GZS si prizadeva za pravičnejšo porazdelitev stroškov omrežnine ob hkratnem zavedanju, da je nujno potrebno vlaganje v širitev distribucijskega sistema, vendar ne izključno na račun gospodarstva,” je dejala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Nadaljnje spremljanje in prilagoditve

Agencija je napovedala, da bo aktivno spremljala razvoj informacijskih sistemov in po potrebi sprejemala ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine. Svet agencije je podprl predlog vodstva, da se uvedba novega sistema prestavi na 1. oktober 2024, da bi se izognili morebitnim napakam in omogočili odpravo zadnjih težav.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Freepik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja