Starejši delavci: Dodatne pravice po dopolnjenih 55 letih

Vse več pozornosti se posveča zaščiti starejših zaposlenih, ki so dosegli določeno starost ali delovno dobo. Posebno zaščito predstavljata dve ključni kategoriji: starejši delavci in delavci pred upokojitvijo. Obe kategoriji prinašata svoje posebnosti, pravice in obveznosti, vendar sta si po vsebini različni. Kaj točno pomeni biti starejši delavec ali delavec pred upokojitvijo in kakšne pravice iz tega izhajajo?

Za začetek, delavec se šteje za starejšega delavca, ko dopolni 55 let. S to klasifikacijo prihajajo dodatne pravice, ki so namenjene izboljšanju delovnih pogojev in kakovosti življenja. Med te pravice sodijo:

  • Dodaten dopust: Starejši delavci so upravičeni do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta.
  • Možnost krajšega delovnega časa: Starejši delavci lahko izberejo, da delajo s krajšim delovnim časom od polnega, kar omogoča lažji prehod v upokojitev.
  • Prepoved nadurnega dela: Brez pisnega soglasja starejšega delavca delodajalec ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Te pravice so namenjene zagotavljanju, da starejši delavci ohranijo zdravje in dobro počutje, hkrati pa jim omogočajo postopen prehod v obdobje upokojitve.

Delavci pred upokojitvijo: Posebna kategorija z dodatnimi zaščitami

Delavec pred upokojitvijo je opredeljen kot oseba, ki je dopolnila 58 let ali ji do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne upokojitve manjka največ pet let pokojninske dobe. Ta kategorija zaposlenih ni neposredno povezana s kategorijo starejših delavcev, saj pravice, ki izhajajo iz statusa delavca pred upokojitvijo, niso vezane na delovno razmerje, temveč na obdobje pred samim zaključkom delovne kariere.

Delavci pred upokojitvijo so zato deležni posebne zaščite, ki jim omogoča, da se na upokojitev pripravijo v miru, brez strahu pred izgubo zaposlitve ali zmanjšanjem pravic, ki jih imajo kot zaposleni.

Katere pravice pripadajo delavcu pred upokojitvijo?

Delodajalec delavcu pred upokojitvijo, brez njegovega pisnega soglasja, ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Pri tem pa je potrebno omeniti da: varstvo velja le v primeru odpovedi iz poslovnega razloga, varstvo ne velja vedno, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji.

Kdaj varstvo delavca pred upokojitvijo ne velja?

Varstvo delavca pred upokojitvijo ne velja:

  • če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,
  • če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom ZDR-1,
  • v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo, ki pripada delavcu pred upokojitvijo, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,
  • v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Delodajalec lahko v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, od ZPIZ-a zahteva podatke o datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine za posameznega delavca.

[Vir: Informiran.si]; Senior24; Foto: Freepik

ByA.K.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja