Ustavni sodniki o depolitizaciji sodstva: Potreba po uravnoteženem nadzoru politike

Ustavna sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič ter vrhovni sodnik Jan Zobec so v nedavnem intervju za Radio Ognjišče, v katerem so poudarili potrebo po “depolitizaciji” slovenskega sodstva. Razpravljali so o trenutnem stanju slovenskega pravosodja in o tem, kako ga dejansko depolitizirati.

Osrednja tema pogovora je bila potreba po spremembah v ustavi, ki bi omogočile večjo neodvisnost in legitimnost sodstva. Jaklič je poudaril, da je spremljal spremembe ustave in se posvetoval s strokovnjaki ter kolegi na področju prava. Skupina se zavzema za vzpostavitev razmer, kjer nobena politična stran ne bi mogla vplivati na sodstvo, ampak bi imeli neodvisno, pluralno izbrano sodstvo.

Eden od ključnih korakov k temu cilju je pravilno imenovanje sodnikov. Predlagali so, da bi parlament moral potrjevati sodnike z dvotretjinsko večino, kar bi zagotovilo bolj transparenten in neodvisen postopek izbire sodnikov.

Ena od glavnih težav, ki trenutno ovira depolitizacijo sodstva, je obstoj monopola vplivnih skupin, ki so ohranile svoj vpliv vse do današnjega časa. Tudi trenutne ustavne spremembe na tem področju ne rešujejo teh težav in lahko celo utrdijo obstoječi monopol.

Poskus umika družbenih procesov stran od parlamenta

Svetlič je opozoril, da poskus umika družbenih procesov stran od parlamenta, kot način za reševanje pomanjkanja zaupanja v demokracijo, ni smiseln. Namesto tega je treba politiko bolj politizirati in omogočiti nadzor političnih sil med seboj, kar je ključno za demokracijo.

Zobec pa je poudaril, da predlagane ustavne spremembe niso nujne, a če že pride do njih, naj gredo v smeri mehčanja politične monolitnosti. Predlagal je, da bi za izvolitev sodnikov zahtevali dvotretjinsko večino, kar bi omogočilo bolj uravnoteženo sestavo sodstva.

Vsi trije pa so izpostavili, da je državni zbor najbolj demokratično telo, saj politična stran, ki je izvoljena, nadzira drugo izvoljeno stran. To uravnoteženost je treba ohraniti, da se prepreči koncentracija moči in ohrani demokratični nadzor nad politiko.

V sklepnih besedah so sogovorniki poudarili, da je potrebno nujno ukrepati, če želimo doseči resnično neodvisno in legitimno sodstvo v Sloveniji. Ustavne spremembe, ki bi omogočile boljšo depolitizacijo sodstva in zagotovile neodvisnost, so ključnega pomena za krepitev demokracije in pravne države.

vir; Foto: Pexels; Portal24

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja