Z junijskimi pokojninami bo izplačan tudi višji letni dodatek

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) bo v petek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za leto 2024, ki je letos za pet evrov višji kot lani. Hkrati so bile spremenjene tudi meje petih razredov, po katerih se določa višina dodatka, so sporočili iz ZPIZ-a.

Skupaj z rednimi pokojninami bo letni dodatek prejelo 618.343 prejemnikov v skupnem znesku 166.142.416 evrov. Izplačilo bo izvedeno skladno s pogoji, določenimi z zakonom o izvrševanju državnega proračuna za leti 2024 in 2025, sprejetim decembra lani.

Prejemnikom pokojnin v znesku do 650 evrov (132.781 oseb) bo letni dodatek izplačan v višini 460 evrov. Tisti, ki prejemajo pokojnino med 650,01 in 780 evri (128.595 oseb), bodo prejeli dodatek v višini 320 evrov. Prejemnikom pokojnin med 780,01 in 920 evri (103.927 oseb) pripada letni dodatek v višini 260 evrov, medtem ko bodo prejemniki pokojnin med 920,01 in 1110 evri (92.135 oseb) prejeli 210 evrov. Za prejemnike pokojnin nad 1110 evrov (160.905 oseb) je letni dodatek določen v višini 150 evrov.

Letni dodatek bo izplačan tudi 11.902 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja v skupnem znesku 3.064.183 evrov. Prejemniki nadomestila do 920 evrov (11.744 oseb) bodo prejeli 260 evrov, prejemniki nadomestil med 920,01 in 1110 evrov pa 210 evrov. Tisti, katerih nadomestilo presega 1110 evrov, bodo prejeli 150 evrov.

Za obračun višine letnega dodatka pri posameznem uživalcu se upoštevajo znesek dela vdovske pokojnine ali družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega ali invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja in pokojnin, prejetih iz tujine, ter izplača skladno z veljavno lestvico.

Zahteva po dokazilu o višini tuje pokojnine

Zavod je letos pozval 137.432 prejemnikov pokojnin, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine, in do junija prejel 113.683 izjav. Večini teh (112.240) bodo letni dodatek nakazali konec junija. Tistim, ki bodo izjave posredovali do konca septembra, bo letni dodatek izplačan do konca leta. Če izjave ne bodo vrnili, bodo prejeli dodatek v najnižjem znesku (150 evrov) oziroma sorazmerni del tega zneska, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb.

Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650 evrov, se bo letni dodatek v znesku 460 evrov izplačal v celoti tudi v primeru, da je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Na ta način bo letni dodatek odmerjen 46.286 osebam.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili po juniju, bo letni dodatek izplačan skupaj s prvim izplačilom. Na Zpizu opozarjajo, da je letni dodatek rubljiv prejemek in je lahko zasežen v dobro upnika. Obveščajo tudi, da s 1. junijem letos, skladno s sklepom sveta zavoda, ukinjajo pošiljanje obvestil o nakazilu letnega dodatka vsem uživalcem. Obvestila o nakazilu bodo v prihodnje posredovali le enkrat letno, in sicer ob uskladitvi prejemkov.

[Vir: ZPIZ]; Senior24; Foto: Freepik

ByA.K.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja