Zagotovljena vdovska pokojnina po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

V skladu z nedavno sprejeto novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N) bo določenim vdovam in vdovcem, ki so upravičeni do svoje pokojnine, priznana in odmerjena zagotovljena vdovska pokojnina. Vdove in vdovci, ki izpolnjujejo pogoje za zagotovljeno vdovsko pokojnino in že prejemajo vdovsko pokojnino ali del te pokojnine ob svoji lastni pokojnini, morajo vlogo vložiti do 31. decembra 2024.

Zagotovljena vdovska pokojnina bo podeljena vdovam in vdovcem, ki imajo pravico do pokojnine in hkrati izpolnjujejo pogoje za vdovsko ter starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino. Višina zagotovljene pokojnine bo enaka seštevku njihove starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ter osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar ne sme presegati določene zagotovljene višine. Od 1. januarja 2024 dalje bo zagotovljena vdovska pokojnina znašala 744,15 EUR na mesec, ob upoštevanju delne redne uskladitve v januarju 2024 v višini 8,2 odstotka. Dodatno povečanje bo uveljavljeno s februarsko uskladitvijo, podrobnosti pa bodo znane v drugi polovici februarja 2024.

Vdove in vdovci, ki že prejemajo vdovsko pokojnino ali del te pokojnine, ter izpolnjujejo pogoje za zagotovljeno vdovsko pokojnino, morajo za izplačilo slednje vložiti vlogo pri ustreznem zavodu do 31. decembra 2024. Zagotovljena vdovska pokojnina bo nato pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Vlogo lahko vložijo:

  • Vdove ali vdovci, ki so že upravičeni do vdovske pokojnine ali dela te pokojnine in izpolnjujejo pogoje za starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino na dan uveljavitve novele.
  • Vdove ali vdovci, ki že prejemajo starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino in izpolnjujejo pogoje za vdovsko pokojnino na dan uveljavitve novele.
  • Vdove ali vdovci, ki jim je bila pred letom 2012 zagotovljena vdovska pokojnina na podlagi Zakona o varstvenem dodatku, ki je veljal do 31. 12. 2011, v višini mejnega zneska v skladu z omenjenim zakonom.

Vdove ali vdovci, ki bodo zahtevali pravico do vdovske pokojnine ali dela te pokojnine šele po 1. januarju 2024 ali če zavod do tega datuma še ni odločil o njihovi zahtevi, ne bodo potrebovali posebne vloge. Zavod bo samodejno preverjal upravičenost do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine ob odločanju o višini vdovske pokojnine ali dela te pokojnine.

Vdova ali vdovec, ki prejema pokojnino iz tujine, mora predložiti ustrezno dokazilo.

Zavod je za lažjo uveljavitev pravice do izplačila zagotovljene vdovske pokojnine pripravil vlogo »Zahteva za izplačilo zagotovljene vdovske pokojnine po ZPIZ-2N«, ki je dostopna na spletni strani zavoda. Stranke lahko vlogo oddajo elektronsko, s čimer prihranijo čas in stroške, ali pa vložijo natisnjen obrazec, ki je prav tako na voljo na spletni strani zavoda.

vir; Foto: Freepik; Senior24

ByA.K.

One thought on “Zagotovljena vdovska pokojnina po novem Zakonu – Vlogo morate vložiti do 31. decembra 2024”
  1. Ali lahko prosim kdo na ZPIZ-u uradno preveri kdaj bodo začeli obravnavati te vloge. Pri njih sem dobila informacijo, da pred marcem ne bo nič z obravnavo teh vlog, ker jih sedaj samo še zbirajo. Sicer, da bo izplačilo za nazaj. Sprašujem se, če je s tem res toliko dela, da ne gre hitreje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja