Inšpektorji pri prodaji kmetijskih pridelkov razkrili številne nepravilnosti

Inšpektorat RS za kmetijstvo je prejšnji petek in soboto izvedel 36 nadzorov nad izpolnjevanjem pogojev pri prodaji kmetijskih pridelkov na tržnicah. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sicer od spomladi do 10. julija izvedla 87 pregledov stojnic s svežim sadjem in zelenjavo. Obe inšpekciji sta zaznali več kršitev.

Kot so sporočili z inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, so med nadzori preverjali predvsem označevanje in poreklo sadja in zelenjave iz lastne proizvodnje ter opravljanje dopolnilne dejavnosti. Pri tem so ugotovili sedem nepravilnosti, ki so bile povezane z neoznačenostjo ali pomanjkljivo označenostjo prodajnih stojnic, zavajajočimi imeni, ter prodajo s strani oseb, ki niso člani kmetijskega gospodarstva. Deset primerov še ni zaključenih, saj poteka nadaljnje preverjanje.

Kmetijska inšpekcija nadzoruje kmetijska gospodarstva glede izpolnjevanja pogojev po zakonu o kmetijstvu in uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kmetijska gospodarstva lahko prodajajo samo pridelke iz lastne proizvodnje, dopolnilne dejavnosti pa omogočajo tudi prodajo izdelkov iz drugih kmetij.

Koordinirani nadzori nad stojnicami s svežim sadjem in zelenjavo

Uprava za varno hrano izvaja koordinirane nadzore nad stojnicami s svežim sadjem in zelenjavo, kjer preverjajo sledljivost, ustrezno označenost, kakovost pridelkov, identifikacijo subjektov, ustreznost higiene in rokovanje z živili. Pregledi so potekali na stojnicah ob cestah, v trgovskih centrih ter na tržnicah.

Neskladja so zaznali pri 27 pregledih, vključno s pomanjkljivo sledljivostjo, neustrezno kakovostjo, pomanjkljivimi označbami kakovostnega razreda, sorte ali porekla, pomanjkljivo higieno in odsotnostjo izjav o zdravstvenem stanju zaposlenih. Inšpektorji so izdali 17 opozoril, eno odločbo o odpravi nepravilnosti, šest opozoril po zakonu o prekrških, štiri plačilne naloge in dve odločbi o prekršku.

Uprava za varno hrano napoveduje, da bodo preglede nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih. Ti pregledi se koordinirano izvajajo vsako leto v sodelovanju s finančno upravo, uradom za meroslovje, tržnim inšpektoratom, inšpekcijo za infrastrukturo ter inšpektoratom za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: Pexels

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja