Ministrstvo za zdravje napoveduje velike spremembe: Nov zakon ločuje javno in zasebno zdravstvo

Ministrstvo za zdravje si prizadeva za vzpostavitev urejenega zdravstvenega sistema, kjer so pravice pacientov in zagotavljanje kakovostne ter varne obravnave na prvem mestu. V ta namen je Vlada včeraj sprejela izhodišča za pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Nova izhodišča predvidevajo omejitve dela zdravstvenih delavcev iz javnih zdravstvenih zavodov (JZZ) pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Po novem bodo zdravstveni delavci, ki so zaposleni v JZZ, lahko opravljali zdravstvene storitve le v (svojem ali drugem) JZZ, in to z dovoljenjem direktorja. Poleg tega bodo lahko opravljali dopolnilno zaposlitev le pri svojem delodajalcu, kar pomeni, da bodo delo opravili znotraj svojega zdravstvenega zavoda.

Natančneje bodo določeni pogoji, pod katerimi lahko zdravstveni delavec pridobi dovoljenje za delo pri drugem izvajalcu. Ti pogoji vključujejo izpolnitev programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), neprekoračitev najdaljših dopustnih čakalnih dob in neodklanjanje dela pri svojem JZZ. Omejitve ne bodo veljale za sodelovanje z Rdečim križem, gorsko reševalno službo, Slovenija Transplantom ter delo medicinskih izvedencev. Predlagane rešitve vključujejo tudi ustrezno nagrajevanje zaposlenih. Slednje pa bo spodbujalo dodatno delo znotraj JZZ.

“Cilj zakona je jasno ločiti med zaposlenimi v javnih zdravstvenih zavodih in tistimi v zasebnem sektorju.”

“Cilj zakona je, da potegnemo ločnico med tistimi, ki delajo v javnih zdravstvenih zavodih, in tistimi iz zasebnih. Želimo namreč, da kader ostaja v javnih zdravstvenih zavodih. Ob tem pa je seveda treba zagotoviti, da bodo delavci tudi ustrezno motivirani, da ostanejo v javnih zdravstvenih zavodih. Zakon zato spodbuja dodatno delo pri matičnem javnem zavodu,” je pojasnila ministrica za zdravje, dr. Valentina Prevolnik Rupel.

Novela zakona predvideva tudi, da bo vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti za svoje delo potreboval dovoljenje Ministrstva za zdravje. Trenutna praksa, kjer samostojni podjetniki izvajajo dejavnost kot podizvajalci programa ZZZS, se bo ukinila. Izvajalci bodo morali opravljati zdravstveno dejavnost v svojem imenu in za svoj račun.

Z novelo zakona se bodo prenesli in razširili tudi členi iz interventne zakonodaje, ki določajo, da so zdravstveni delavci v javni mreži dolžni sodelovati pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva.

Ministrica je izpostavila še ureditev področja koncesij za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti, vključno s postopkom podelitve, opredelitvijo območja podelitve, postopkom podaljšanja in prepovedjo pravnega prometa s koncesijami. Poleg tega bodo regulirane cene zdravstvenih storitev z določitvijo kriterijev za najvišje cene.

Nova novela Zakona o zdravstveni dejavnosti bo tako prinesla pomembne spremembe in prispevala k bolj urejenemu in pravičnemu zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.

Portal24; Foto: STA https://servis.sta.si/fotoservis/1288952

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja