Obsežen načrt obnove: Za sanacijo posledic lanskih poplav skoraj 2,9 milijarde evrov

V okviru programa za odpravo posledic lanskih avgustovskih poplav, ki so prizadele Slovenijo, bo država za obnovo cestne in železniške infrastrukture, sanacijo plazov, rekonstrukcijo strug in številnih objektov namenila skoraj 2,9 milijarde evrov. Vlada je ta teden sprejela obsežen načrt, ki bo med letoma 2024 in 2028 zagotovil nujno potrebna sredstva za obnovo in razvoj prizadetih območij.

Obnova cestne in železniške infrastrukture

Prejšnji četrtek je vlada sprejela program za odpravo posledic neposredne škode zaradi močnih neurij in poplav, ki so avgusta lani prizadele Slovenijo. V program je vključenih skoraj 2000 kilometrov cest, za kar bo država namenila približno 560 milijonov evrov. “Za sanacijo po avgustovski ujmi je v obdobju 2024–2028 predvidenih 2,33 milijarde evrov, od tega bo letos na voljo 360,98 milijona evrov,” so zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo.

Ta četrtek je vlada sprejela še dodaten program za obnovo državne cestne in železniške infrastrukture, ki vključuje sredstva v višini 824,3 milijona evrov. Ocenjena škoda na državni cestni infrastrukturi znaša 559,2 milijona evrov, na železniški infrastrukturi pa 265,07 milijona evrov. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na novinarski konferenci izpostavila, da bo program vključeval rekonstrukcijo Bohinjske proge od Jesenic do Bohinjske Bistrice ter Koroške proge od Sv. Danijela do meje z Avstrijo. Poleg tega program vključuje 48 projektov za obnovo cest in 23 projektov za obnovo mostov.

Zagotovitev sredstev in podpora prizadetim območjem

Pravice do porabe za izvedbo programa se bodo letos zagotovile z razporeditvijo sredstev iz splošne proračunske rezervacije, od leta 2025 do 2028 pa bodo sredstva zagotovljena v okviru državnega proračuna in sklada za obnovo. Ministrica Bratušek je poudarila, da so bile na 690 kilometrih cest že izvedene intervencije za vzpostavitev prevoznosti. “Vesela sem, da nam je takrat pravzaprav v rekordno kratkem času uspelo zagotoviti prevoznost praktično po celi Sloveniji. Prepričana sem, da se vsi spomnite še dogajanja v Strugah, kjer nam je nekaj 100 metrov ceste pravzaprav odneslo. Ni je bilo več, pa nam je kljub temu z naporom izvajalcev, mojih sodelavcev, uspelo zagotoviti, da je bila do 1. septembra ta cesta prevozna, sicer samo za nujne šolske prevoze,” je dejala ministrica.

Sanacija vodne infrastrukture

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je poudaril, da bodo junija končani vsi izredni ukrepi na vodah. “Tako da so vse reke zdaj pretočne, urejene in lahko funkcionirajo,” je dejal in dodal, da bo za trajne rešitve, odporne proti podnebnim spremembam, poskrbljeno v petletnem programu. Od skupno 2,33 milijarde evrov je za obnovo občinske infrastrukture in geotehnične ukrepe na sanaciji plazov predvidenih 100 milijonov evrov, za obnovo vodne infrastrukture pa 120 milijonov evrov.

Za poškodovana stanovanja in poslovne objekte je v programu rezerviranih 50 milijonov evrov, za nadomestitveno gradnjo objektov pa 70 milijonov evrov. Minister Novak je dodal, da je za obnovo kulturne dediščine predvidenih 16 milijonov evrov, za objekte varstva narave pa milijon evrov. “S tem programom je vlada zagotovila sredstva, da se lahko vsi začasno financirani programi nadaljujejo, občine nimajo več skrbi,” je poudaril minister.

Nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU

Minister za kohezijo Aleksander Jevšek je pojasnil, da Slovenija pričakuje tudi nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Evropska komisija je Sloveniji že odobrila 100 milijonov evrov predplačila, do decembra pa pričakujejo še 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev. “Povem lahko, da je bila vsota praktično že porabljena, ker je bilo mogoče refundirati stroške, ki so že nastali. Pričakujemo še 300 milijonov evrov nepovratnih sredstev,” je dejal Jevšek.

V skladu z zakonom o obnovi je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pristojno za pripravo in koordinacijo programa pridobivanja razvojnih sredstev za občine. Skupaj z razvojnimi agencijami in resornimi ministrstvi pripravljajo program, ki bo usklajen z občinami, prizadetimi v avgustovskih poplavah.

[Vir: STA]; Portal24; Foto: SV X

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja