Stanovanjska reforma: Vlada sledi avstrijskemu vzoru

Na četrtkovi seji je vlada potrdila izhodišča za pripravo zakona o financiranju gradnje javnih najemnih stanovanj, kar predstavlja pomemben mejnik v slovenski stanovanjski politiki. Ministrstvo za solidarno prihodnost, pod vodstvom ministra Simona Maljevca, je razkrilo ambiciozen načrt, ki predvideva letno zagotavljanje 100 milijonov evrov za gradnjo in nakup najemnih stanovanj v obdobju od leta 2025 do 2035.

Minister Maljevac je poudaril, da je ta zakon ključen za novo stanovanjsko politiko, ki bo postavila javno gradnjo v ospredje vladnih, socialnih in razvojnih politik. “S 100 milijoni letno prestavljamo v višjo prestavo, predvsem pa vnašamo predvidljivost v sam sistem,” je ob predstavitvi izhodišč dejal Maljevac.

V okviru načrta smo zagotovili 60 milijonov evrov povratnih sredstev, s katerimi bomo do leta 2025 podprli 30 stanovanjskih projektov in skupaj okoli še 1000 dodatnih stanovanj. Do zdaj smo upravičencem izplačali več kot 32 milijonov evrov.

Simon Maljevac

Stabilnost in kakovost za gradbeni Sektor

Minister je izpostavil, da bodo novi stanovanjski projekti, ki bodo imeli zagotovljen stalen in predvidljiv finančni dotok, omogočili gradbenemu sektorju specializacijo za stanovanjsko gradnjo, kar bo prispevalo k dvigu kakovosti. “Novi stanovanjski projekti, ki bodo imeli zagotovljen stalen in predvidljiv finančni dotok, bodo omogočili gradbenemu sektorju, da se bo zaradi predvidljivih in stabilnih razmer specializiral za stanovanjsko gradnjo, s tem prispeval k dvigu njene kakovosti,” je pojasnil minister Maljevac.

Predvidljivost in neodvisnost

Zakon, ki bo pripravljen v medresorskem sodelovanju z ministrstvom za finance, naj bi bil sprejet do konca leta, da bi lahko že v letu 2025 začeli z izvajanjem finančne podpore. Minister je opozoril, da je stanovanjska kriza ena najhujših družbenih kriz od osamosvojitve naprej, saj kakovostna stanovanja za najem ali nakup postajajo vse težje dostopna, najemnine pa visoke. “Ta se odraža predvsem v izjemno zahtevnih razmerah na stanovanjskem trgu, kjer so kakovostna stanovanja za najem ali tudi za nakup težko dosegljiva, najemnine so visoke, ljudje pa so primorani najemati stanovanja, ki so velikokrat tudi neustrezna za kakovost bivanja,” je naštel minister.

V stanovanjskem zakonu bomo preoblikovali zastarelo metodo izračuna najemnine. S tem želimo, da bi najemnine hkrati zagotavljale vzdržno poslovanje zavodov in skladov in omogočale široko dostopnost do javnih najemnih stanovanj. Torej, poleg socialne funkcije stanovanjskih projektov bo s tem zagotovljena tudi ekonomska vzdržnost njihove gradnje, hkrati pa bomo oblikovali tudi ukrepe na področju zemljiške politike, in sicer z namenom zagotavljanja ustreznih zemljišč in učinkovitega umeščanja projektov v prostor.

Simon Maljevac

Ambiciozni cilji

Čeprav se težave kopičijo že dalj časa, pa se je reševanja problematike resno lotila šele trenutna vlada. Minister Maljevac verjame v izpolnitev cilja zgraditve 20 tisoč stanovanj v desetih letih. Ministrstvo je že zagotovilo 51 milijonov evrov za dokapitalizacijo republiškega stanovanjskega sklada v zadnjih dveh letih, kar je občutno več kot v prejšnjih letih. “Za obe dokapitalizaciji smo izvedli terensko analizo stanja,” je navedel minister in dodal, da iz nje izhaja, da 30 akterjev do leta 2027 načrtuje gradnjo ali začetek gradnje 4825 stanovanj.

Model avstrijskega uspeha

Novi model financiranja sledi avstrijskemu vzoru, kar bo zagotovilo sistemski vir financiranja javne najemne gradnje, ki bo predvidljiv in neodvisen od političnih in gospodarskih nihanj. “Verjamemo, da bo to omogočilo, da bomo dosegli cilj gradnje 20.000 stanovanj v 10-letnem obdobju,” je povedal Maljevac.

Pravična najemnina in pomoč lokalnim skladom

Poleg zagotovljenih 100 milijonov evrov letno za naslednjih deset let, bo ministrstvo vzpostavilo tudi ugodno financiranje projektov lokalnih skladov, občin, neprofitnih stanovanjskih organizacij ter sredstva za prenovo obstoječih stanovanj javnega stanovanjskega sklada. Minister je poudaril, da bodo morali investitorji prevzeti del finančnih bremen, vključno z lastno udeležbo. Spremembe se pripravljajo tudi na področju najemnin za javna stanovanja, ki bodo po novem bolj pravične in dostopne. “V stanovanjskem zakonu bomo preoblikovali zastarelo metodo izračuna najemnine,” je napovedal minister.

Zemljiška Politika in Kadrovske Okrepitve

Poleg tega bo zakon urejal tudi zemljiško politiko z namenom zagotavljanja ustreznih zemljišč in učinkovitega umeščanja projektov v prostor. Minister je napovedal tudi kadrovsko okrepitev republiškega stanovanjskega sklada in vzpostavitev tehnične pisarne za podporo investitorjem na lokalni ravni.

Vlada si prizadeva za sistemske rešitve, ki bodo dolgoročno izboljšale stanovanjske razmere v Sloveniji, kar bo koristilo tako državljanom kot tudi gospodarstvu.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Žan Kolman/UKOM

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja