Ustavno sodišče z dopolnilno odločbo o sodniških plačah: Vlada ni spoštovala roka

Ustavno sodišče je izdalo dopolnilno odločbo, ki določa način izvršitve odločbe o neustavnosti sodniških plač. Koalicija namreč v določenem roku uredbe ni uresničila. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so sodniške plače prenizke, kar povzroča neustavnost. Rok za odpravo te neustavnosti je bil 3. januar letos, vendar vlada in Državni zbor tega roka nista spoštovala.

Na pobudo Sodnega sveta je Ustavno sodišče določilo, da se pri izračunu plač sodnikov od 3. januarja 2024 do začetka uporabe nove zakonske ureditve upoštevajo plačni razredi sodniških funkcij, kot so bili v veljavi 1. junija 2012, usklajeni z rastjo cen življenjskih potrebščin do 31. decembra 2023. Uradni podatek o rasti cen zagotavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Plače, izračunane po novem sistemu, se bodo prvič izplačale septembra 2024 za opravljeno delo v avgustu 2024. Sodnikom bodo izplačane tudi razlike med prejetimi plačami od 3. januarja do konca julija 2024 in tistimi, ki bi jih prejeli po novi ureditvi. Sredstva za izplačila bo zagotovila vlada oziroma Državni zbor.

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanaša na sodniške plače.

Vlada je konec maja potrdila predlog zakona o uvrstitvi funkcij sodnih oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede, ki predvideva zvišanje plač najnižje plačanim sodnikom za tri plačne razrede. Predlog zakona je vezan na skupni dogovor o reformi plačnega sistema, a Sodni svet meni, da predlog ne izpolnjuje odločbe Ustavnega sodišča niti vsebinsko niti časovno.

Dopolnilna odločba in vsa ločena mnenja so dostopna na uradni spletni strani Ustavnega sodišča.

[Vir: MMC RTV SLO]; Portal24; Foto: Freepik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja